Gửi tin nhắn
Shanghai Huitian New Material Co., Ltd
Created with Pixso.
Trích dẫn
ngành quang điện
Một trong hai tế bào quang điện trên thế giới sử dụng chất kết dính Huitian
Created with Pixso.
Trang chủ
>
Các ngành nghề
>

Ngành công nghiệp quang điện

Giải pháp Huitian

ngành quang điện<br>Một trong hai tế bào quang điện trên thế giới sử dụng chất kết dính Huitian

Hình 1: Giải pháp của Huitian trong ngành công nghiệp quang điện

 

ngành quang điện<br>Một trong hai tế bào quang điện trên thế giới sử dụng chất kết dính Huitian

Hình 2: Ứng dụng silicone trong các mô-đun mặt trời

 

 

ngành quang điện<br>Một trong hai tế bào quang điện trên thế giới sử dụng chất kết dính Huitian

Hình 3: Điểm keo cho HuitianPhotovoltaicchất dán